Giá thi công phần thô

Gói Gói 1 Gói 2 Gói 3
Silver Silver Plus Gold
Tổng DT >200m2 2,70 tr/m2 2,80 tr/m2 2,85 tr/m2
Chủng loại vật tư
1.Đá 1x2 Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai
2.Cát BT Hạt to Hạt to Hạt to
3.Bê tông Trộn tại công trường Trộn tại công trường Bê tông
thương phẩm
4.Cát xây Tân Ba Hạt to Hạt to
5.Cát tô Tân Ba Hạt to Hạt to
6.Xi măng Holcim-Hà Tiên Holcim-Hà Tiên Holcim-Hà Tiên
7.Thép Vina-kyoe
/Pomina
Vina-kyoe
/Pomina
Vina-kyoe
/Pomina
8.Gạch xây Tuynel 8x8x18 cm 8x8x18 cm 8x8x18 cm
9.Độ dày tường 10cm 10cm 10cm
10.Dây điện Cadivi Cadivi Cadivi
11.Cáp mạng Sino/Seco Sino/Seco Sino/Seco
12.Cáp TV Cadivi Sino/Seco Sino/Seco
13.Ống cấp uPVC Binh Minh Binh Minh Binh Minh
14.Ống thoát uPVC Binh Minh Binh Minh Binh Minh
15.Ống cấp uPVC Binh Minh Binh Minh Binh Minh
16.Chống thấm WC, sân thượng Flinkote Kova-CT11A Kova-CT11A