Bảng giá thiết kế

TÊN HỒ SƠ BẢN VẼ NỘI DUNG ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ
GÓI 1: SILVER
THIẾT KẾ KỸ THUẬT
(2D)
+ Thiết kế kiến trúc
+ Thiết kế kết cấu
+ Phối cảnh mặt tiền
+ Phối cảnh mặt tiền
NHÀ PHỐ 01 MẶT TIỀN:
90.000 đồng/m2
NHÀ PHỐ 02 MẶT TIỀN:
100.000 đồng/m2
BIỆT THỰ:
110.000 đồng/m2
GÓI 2: GOLD
THIẾT KẾ KỸ THUẬT (2D)
PHỐI CẢNH NỘI THẤT (3D)
+ Thiết kế kiến trúc
+ Thiết kế kết cấu
+ Thiết kế điện nước
+ Phối cảnh mặt tiền
+ Phối cảnh nội thất
NHÀ PHỐ 01 MẶT TIỀN:
130.000 đồng/m2
NHÀ PHỐ 02 MẶT TIỀN:
140.000 đồng/m2
BIỆT THỰ:
150.000 đồng/m2
GÓI 3: GOLD PLUS
THIẾT KẾ KỸ THUẬT (2D)
PHỐI CẢNH NT (3D)
TRIỂN KHAI CHI TIẾT
+ Thiết kế kiến trúc
+ Thiết kế kết cấu
+ Thiết kế điện nước
+ Phối cảnh mặt tiền
+ Phối cảnh nội thất
+ Triển khai chi tiết nội thất
NHÀ PHỐ 01 MẶT TIỀN:
200.000 đồng/m2
NHÀ PHỐ 02 MẶT TIỀN:
210.000 đồng/m2
BIỆT THỰ:
250.000 đồng/m2